Villkor

Romy Foods webbplats är tillgänglig för alla användare och åtkomlig under följande villkor. När du tillträder och använder denna webbplats godkänner du att följa och bindas av dessa villkor. Utöver det styr vår sekretesspolicy relationen med alla användare i relation till Webbplatsen.

Romy Foods Corporation Limited är ett företag registrat i Malta, vars registrerade kontor är 185E, Old Bakery Street, Valletta, VLT1455, Malta med registreringsnummer C 63159, hädanefter kallat ”Företaget”. Romy Foods Corporation Limited är ansvarigt för denna webbplats och informationen som ryms inom den.

 

Restriktioner för användning i fråga om immateriella rättigheter

Beståndsdelarna på denna webbplats såsom grafik, illustrationer, fotografier, logotyper, varumärken, bilder, texter, ljud och video är skyddade av upphovsrätten och andra immateriella rättigheter. Även webbdesign, användargränssnitt, visuellt gränssnitt och alla program, underliggande källkod och allt annat material, inklusive men inte begränsat till design, layout och visning av sådant material, som finns på denna webbplats är copyrightskyddat av detta företag eller dess innehålls- och teknikleverantörer. Alla rättigheter är reserverade.

Ingen del av denna webbplats får kopieras elektroniskt eller på annat sätt förutom i normal användning av webbplatsen via internet och för effektiv användning av tjänsterna som är inbäddade på webbplatsen. All modifiering, distribuering eller återskapande av någon del av denna webbplats på annan webbplats eller liknande är uttryckligen förbjudet.

Alla produktvarumärken, logotyper och varumärkesnamn som används på denna webbplats är varumärken eller varunamn som tillhör respektive ägare. Det är uttryckligen förbjudet att använda någon av dessa rättigheter. All användning konstitueras som ett intrång i innehavarens rättigheter för vilket Företaget ej skall ha något som helst ansvar.

Det är förbjudet att besöka denna webbplats med automatiska metoder, det vill säga genom användning av ”sökrobotar” eller ”botar” i syfte att systematiskt samla information från webbplatsen eller att funktionellt länka innehållet på webbplatsen genom en annan webbplats.

Inga hyperlänkar får upprättas där en internetanvändare kan se denna webbplats i en ram på en annan webbplats.

 

Länkar till tredje parts webbplats

Denna webbplats innehåller hyperlänkar till andra webbplatser som tillhör samverkanspartner till “Företaget”. Andra villkor kan gälla för dessa hyperlänkar enligt vad som anges på respektive webbplats.

 

Uppgifter som lämnas till oss

Eventuella synpunkter eller uppgifter som du skickar till denna webbplats får inte innehålla material som är stötande, pornografiskt, kränkande, hädiskt, olagligt eller som sannolikt kommer att överträda någon tillämplig lag.

 

Oacceptabel användning

Denna webbplats får inte användas på ett sätt som försvårar för internetanvändare eller negativt påverkar information som finns där eller på annat sätt avbryter korrekt funktion av denna webbplats och/eller mjukvaran som styr dess applikationer.

 

Ändringar i dessa villkor

Företaget förbehåller sig rätten att ändra dessa villkor. Alla nya versioner av dessa villkor skall gälla för all efterföljande användning av denna webbplats efter att den reviderade versionen publiceras på webbplatsen.

open-torus-pak-tray-illustration microwave-label-icon pinch-fork-label-icon cross delete angle-right angle-left chevron-down chevron-left chevron-right linkedin play envelop mobile facebook instagram phone twitter user calendar spoon-knife heart star-empty book open-book printer pencil minus plus loop cog price-tag search paperplane bin file-text statistics sales-report folder-open users group enlarge