Ansvarsfullt agerande

VEM SÄGER ATT DU BEHÖVER VÄLJA MELLAN ATT GÖRA VINST OCH GÖRA VÄL? VI ÄR CHANGEMAKERS!

 

Kärnan i vår verksamhet är vår vision att eliminera livsmedelsavfall och få slut på världssvälten. Hur vi gör affärer har en direkt positiv inverkan på världen runt oss, vilket reducerar livsmedelsavfallet radikalt och direkt investerar besparingar i att tillhandahålla mat där den som mest behövs. Vår affärsmodell ger vinst från ett effektivt, tekniskt avancerat system utformat för att genomföra vår vision. Enkelt uttryckt, ju fler måltider vi säljer, desto mer påverkar vi.

 

Vi bidrar till att uppfylla FN:s mål för hållbar utveckling.

 

 

A Meal for A Meal

A Meal for A Meal lanserades 2016 som Romy Foods globala livsmedelsprogram med syftet att hjälpa till att besegra den globala svälten.

 

Vi har minskat matsvinnet med 90% genom frysta måltider levererade med Torus Pak®-teknik. För varje gram matsvinn som vi lyckas förhindra återinvesterar vi ett gram där det behövs som mest. Det eliminerade livsmedelsavfallet från en måltid motsvarar en färsk måltid på en annan plats, därmed A Meal for A Meal.

 

I samarbete med den ledande icke-statliga organisationen SOS Malta har vi lanserat vårt första initiativ. Tillsammans har vi redan tillhandahållit fler än 1 miljon måltider till barn som går i grundskolorna i Uganda.

 

Upptäck mer om A Meal for A Meal.

 

Ekologisk hållbarhet

Livsmedelsavfall är ett enormt miljö- och mänskligt problem världen över. Enligt FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) sätter koldioxidavtrycket av globalt livsmedelsavfall det på den tredje plats emittenterna av växthusgaser, precis efter Kina och USA. Att minska livsmedelsavfall är ett effektivt sätt med hög påverkan att hantera klimatförändringen. En vision om noll livsmedelsavfall är kärnan i Romy Foods-systemet.

 

Potentialen i begränsningen av klimatförändringar hos minskningen i livsmedelsavfallet

 

 

Potentialen i begränsningen av klimatförändringar hos hanteringen av  livsmedelsavfall baserad på FN:s SDG 12, som syftar till att minska livsmedelsavfall med 50% fram till år 2030. Källa: http://www.fao.org/3/a-bb144e.pdf

 

Romy Foods måltider är resurs- och energieffektiva

Enligt flera respekterade universitet och forskningsorganisationer är miljöpåverkan vid måltidsberedning neutral när en fryst måltid jämförs med en som bereds med en traditionell tillagnings- och serveringsmetod.

 

Industrins erfarenhet indikerar att ett byte från traditionell kokkonst eller liknande system till frysta färdiga måltider minskar användningen av råmaterial med nästan 30% (vilket innebär en minskning av livsmedelsavfallet med 90%).

 

Vår egen marknadsinformation pekar mot att cirka 600g mat används per person i traditionellt tillagade lunchmenyer, jämfört med en siffra på 400g för portionskontrollerad mat, vilket överensstämmer med den tillgängliga forskningen.

 

Livsmedelshalten per person är också mindre bortslösad på grund av mer exakt portionskontroll tack vare Torus Pak®-tekniken.

 

Förpackning – Vi använder den minst miljöskadliga förpackningen som finns tillgänglig

Utöver den positiva inverkan från konsekvent portionsstorlek, låg energikonsumtion för tillagning och mängdpaketering, använder vårt unika Torus Pak®-system livsmedelsförpackningar tillverkade av polypropylen och som certifierats ha ett lågt utsläpp av kemikalier. Vi har övervägt miljöpåverkan hos de olika typer av plast som ingår i förpackningar. Till exempel en rapport från University of Pittsburgh, Pennsylvania, jämför tolv plastmaterial med livscykelanalys-metoden, som tar hänsyn till de olika stadierna av plast från tillverkning till sönderdelning. Av de tolv varianterna kommer polyprolen först och anses därför vara minst skadlig för miljön. “Atomekonomi har visat sig vara en indikativ prognos för låg miljöpåverkan under livscykeln. Polyolefinpolymerer uppvisar 100% atomekonomi och resulterar i lägsta miljöpåverkan.”

open-torus-pak-tray-illustration microwave-label-icon pinch-fork-label-icon cross delete angle-right angle-left chevron-down chevron-left chevron-right linkedin play envelop mobile facebook instagram phone twitter user calendar spoon-knife heart star-empty book open-book printer pencil minus plus loop cog price-tag search paperplane bin file-text statistics sales-report folder-open users group enlarge