Handle ansvarlig

HVEM SIER AT DU MÅ VELGE MELLOM Å TJENE PENGER OG Å GJØRE GODE GJERNINGER? VI GJØR FORANDRINGER!

 

Kjernen i vår virksomhet er vår visjon om å eliminere matavfall og gjøre slutt på sulten i verden. Måten vi gjør forretninger på, har en direkte positiv innvirkning på verden rundt oss, reduserer matavfallet radikalt, og investerer direkte besparelser ved å tilby måltider der de trenges mest. Vår forretningsmodell skaper fortjeneste med et effektivt, teknologisk avansert system designet for å sette vår visjon ut i livet. Enkelt sagt, jo flere måltider vi selger, desto bedre er vår påvirkning.

 

Vi er forpliktet overfor FNs bærekraftige utviklingsmål.

 

 

A Meal for A Meal

A Meal for A Meal ble lansert i 2016 som Romy Foods globale matprogram med sikte på å bidra til å beseire global sult.

 

Gjennom frosne måltider levert i Torus Pak®-teknologien, har vi redusert matavfallet med 90%. For hvert gram av matavfall vi eliminerer, reinvesterer vi ett gram der det trengs. Det eliminerte matavfallet fra ett måltid er lik et nytt måltid på et annet sted, derfor A Meal for A Meal.

 

I samarbeid med den ledende organisasjonen SOS Malta har vi lansert vårt første initiativ. Sammen har vi allerede gitt mer enn 1 million måltider til barn som går på grunnskolen i Uganda.

 

Oppdag mer om A Meal for A Meal.

 

Bærekraftig miljø

Matavfall er et stort miljø- og menneskelig problem over hele verden. Ifølge FNs mat- og jordbruksorganisasjon (FAO) settes CO2-utslippet av globalt matavfall til det tredje høyeste utslippet av drivhusgasser, like bak Kina og USA. Redusering av matavfall er en effektiv og virkningsfull måte å takle klimaendringer på. En visjon om null matavfall er hjertet av Romy Foods-systemet.

 

Potensial for reduksjon av klimaendring ved reduksjon av matavfall

 

 

Klimaendringspotensialet ved å takle matavfall basert på FNs SDG 12, som har som mål å kutte matavfall med 50% innen 2030. Kilde: http://www.fao.org/3/a-bb144e.pdf

 

Romy Foods måltider er ressurs- og energieffektive

Ifølge flere respekterte universiteter og forskningsinsitusjoner, er den miljømessige påvirkningen på miljøet ved måltids-tilberedning nøytral ved sammenligning av et frossent måltid med tradisjonell tilberedning og servering.

 

Industri erfaring indikerer at bytte fra tradisjonell koke/servering eller lignende systemer til frosne ferdige måltider reduserer råmaterialbruk med nesten 30% (som tilsvarer 90% matavfall-reduksjon).

 

BonCulinas egen markedsinformasjon antyder at en vanlig meny med tilberedt lunsj bruker ca. 600g mat per person, sammenlignet med et tall på 400g ved bruk av porsjonert mat, noe som bekrefter tilgjengelige studier.

 

Måltidsmatinnhold per person er også mindre sløsing basert på mer nøyaktig porsjonskontroll takket være Torus Pak®-teknologien.

 

Emballasje – Vi bruker den minst miljøskadelige emballasje som er tilgjengelig

I tillegg til den positive innvirkningen fra konsekvente porsjonsstørrelser, lavt energiforbruk for tilberedning og partipakking, bruker det unike TorusPak-systemet vår sertifisert lav-migrasjon matvareemballasje fremstilt av polypropylen. Vi har vurdert miljøpåvirkningen fra forskjellige typer plast som finnes i emballasje. For eksempel, en rapport fra University of Pittsburg, Pennsylvania, sammenligner tolv plastmaterialer ved hjelp av livssyklusvurderingsmetoden, som tar hensyn til de ulike stadiene av plast fra produksjon til nedbrytning. Av de 12 sortene kommer polypropylen først og anses derfor å være minst skadelig for miljøet. «Atomøkonomi vises å være en indikativ forutsigelse av lav miljøpåvirkning gjennom livssyklusen. Polyolefin polymerer utviser 100% atomøkonomi og resulterer i lavest miljøpåvirkning.”

open-torus-pak-tray-illustration microwave-label-icon pinch-fork-label-icon cross delete angle-right angle-left chevron-down chevron-left chevron-right linkedin play envelop mobile facebook instagram phone twitter user calendar spoon-knife heart star-empty book open-book printer pencil minus plus loop cog price-tag search paperplane bin file-text statistics sales-report folder-open users group enlarge